Підписатися на RSS

План методичної роботи

Вороцівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"

Керівник - Солук Галина Павлівна


Жовтень

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітки про виконання
1 Інструктивно-методична нарада для вчителів з пи­тань організації та проведення атестації педпра­цівників в 2017-2018 н. р. про підготовку до районних олімпіад 1-й тиждень Заступники директора з НВР
2 Засідання психолого-педагогічного семінару «Пси­хологічні проблеми формування індивідуального стилю вчителя» 2-й тиждень Керівник семінару
3 Організація та проведення шкільних олімпіад 1—3 тижні Заступник директора з НВР
4 Засідання атестаційної комісії. Затвердження плану роботи. 2-й тиждень Голова атестаційної комісії
5 Складання графіка проведення відкритих уроків учителями, які атестуються. Закріплення членів робочої групи за вчителями, які атестуються, для здійснення контролю та надання допомоги 3-й тиждень Голова атестаційної комісії
6 Анкетування учнів 5-х класів (самооцінка учнями адаптації в школі II ступеня) 1-й тиждень Заступники директора
7 Педагогічний консиліум «Створення оптимального освітнього середовища для п'ятикласників» 2-й тиждень Заступники директора
8 Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються Протягом року Голова атестаційної комісії
9 Засідання школи малодосвідченого вчителя: проведення ділової гри «Моделювання структури уроку відпо­відно до обраного типу» 4-й тиждень Заступник директора з НВР
10 Семінар-практикум для класних керівників «Аналіз класних зборів» 2-й тиждень Заступник директора з ВР
11 Засідання ПК класних керівників, творчих груп 4-й тиждень Керівники ПК. Голова мето­дичної ради
12 Методичний тиждень біології, географії. Випуск методичного бюлетеня 3-й тиждень Коцюх М.С. Солук Г.П.
13 Педагогічні читання « Про дидактичну майстер­ність учителя» 4-й тиждень Заступник директора з НВР

Листопад

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітки про виконання
1 Інструктивно-методична нарада для учителів, які працюють за універсальним профілем 1-й тиждень Директор школи
2 Засідання методичної ради школи: • сучасні інноваційні концепції. Робота з обдаро­ваними дітьми; • творчий звіт учителя Книш Г.В. • про підготовку школярів до районних олімпіад з базових дисциплін 2-й тиждень Голова методичної ради '
3 Районні олімпіади з навчальних предметів Протягом місяця Заступник директора з НВР
4 Методичний тиждень учителів історії, правознавства. Випуск метод. бюлетеня 4-й тиждень Керівник ПК ДригельМ.С. Гевель Г.В.
5 Семінар-практикум для наставників 2-й тиждень Заступник директора з НВР
6 Тиждень педагогічної майстерності. Відкриті уроки вчителя Галан А.М. 2-й тиждень Заступник директора з НВР
7 Індивідуальні консультації для молодих та малодосвідчених вчителів Протягом місяця Директор, заступники ди­ректора
8 Засідання школи малодосвідченого вчителя «Прийоми і ме­тоди організації та проведення самостійної робо­ти учнів» 4-й тиждень Заступник директора з НВР
9 Педрада «Із педагогічної скриньки»: *Комунікативний підхід при вивченні англійської мови *Формування мовленнєвої діяльності молодшого школяра як засіб до всебічного розвитку особистості дитини 4-й тиждень Тузяк Л.І. Книш Г.В. Тизьо М. В Галан А.М.

Грудень

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітки про виконання
1 Методично-оперативна нарада для вчителів, які відповідають раніше встановленій категорії «спеціаліст вищої категорії» 1-й тиждень Тизьо М.В. Тузяк Л.І..
2 Засідання психолого-педагогічного семінару «Що таке погана поведінка на уроках? Психологія дис­ципліни» 2-й тиждень Керівник семінару
3 Взаємовідвідування уроків з теми «Впровадження інноваційних технологій» 3-й тиждень Керівники ПК
4 Підготовка матеріалів до ярмарку педагогічних ідей (українська мова) Протягом місяця Керівники ПК
5 Співбесіди з учителями, які атестуються Протягом місяця Заступники директора з НВР
6 Надання допомоги вчителям, які беруть участь у конкурсі «Учитель року» у проведенні уроків та оформленні конкурсних матеріалів Протягом місяця Голова методичної ради
7 Огляд роботи ШМО з питань упровадження іннова­ційних методів роботи 3-й тиждень Заступники директора з НВР
8 Підготовка до педагогічної ради Протягом місяця Заступники директора
9 Засідання школи малодосвідченого вчителя: • практична робота: «Шляхи і способи виходу з конфліктних ситуацій»; • ознайомлення з документами МОН України, що стосується класного керівника; • педагогіка співпраці 4-й тиждень Заступник директора з ВР
10 Семінар-практикум для класних керівників «Робо­та класного керівника з батьками» 2-й тиждень Заступник директора з ВР
11 Методичний тиждень учителів образотворчого мистецтва, англійської мови. Випуск методичного бюлетеня 4-й тиждень Тизьо М.Г. Книш Г.В. Берещак Т.Ф.

Січень

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітки про виконання
1 Методично-оперативна нарада «Роль тематичного оці­нювання в підвищенні результативності навчання» 2-й тиждень Заступник директора з НВР
2 Засідання методичної ради НВК: • адреси передового досвіду вчителів; • підсумки предметних тижнів за І семестр; • підсумки участі учнів НВК в районних олімпіадах; • аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уро­ків; • про роботу із самоосвіти; • огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури 2-й тиждень Голова методичної ради
3 Анкетування (за окремим планом) учителів, які атес­туються 2-й тиждень Голова атестаційної комісії
4 Педрада – «Ділова гра» .*Чергування творчого мислення до креативно- ситуаційного аналізу на уроках української мови. *Розвиток творчості молодшого школяра в умовах переходу на нові Державні стандарти початкової середньої освіти 4-й тиждень Солук Г.П. Пуківська О.О. Тузяк Л.І. Іванишин О.В.
5 Ярмарок педагогічних ідей 2-й тиждень Заступник директора з НВР
6 Поповнення методичного кабінету школи методичними матеріалами з теми: «Впровадження інноваційних технологій»
7 Засідання школи малодосвідченого вчителя: «Реалізація дифе­ренційованого та індивідуального підходів до навчання, анкетування молодих спеціалістів і надання конкретної методичної допомоги» 4-й тиждень Заступник директора з НВР
8 Методичний тиждень учителів світової літератури, музичного мистецтва. Випуск методичного бюлетеня 4-й тиждень Галан В.І. Помірча М.В. Качинський Я.М.
9 Корекція курсової підготовки за 2017р. 1-й тиждень Заступник директора з НВР

Лютий

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітки про виконання
1 Інструктивно-методична нарада: • шляхи зниження навчального навантаження учнів; • організація повторення навчального матеріалу; • підготовка матеріалів на виставку педагогічних технологій 1-й тиждень Заступники директора з НВР
2 Засідання психолого-педагогічного семінару «Ме­тодика проведення і типи психологічних досліджень, тестів учителями-предметниками і класними керів­никами» 2-й тиждень Керівник семінару
3 Огляд роботи ШМО з проблеми діагностування та самоосвіти 3-й тиждень Заступник директора з НВР
4 Методичний тиждень учителів інформатики, математики, трудового навчання. Ви­пуск методичного бюлетеня 2-й тиждень Тузяк Л.І. Книш Г.В. Гальчук Т.Б. Іващишин Г.П. Середа О.М. Тизьо М.В.
5 Семінар-практикум для класних керівників «Методи та форми роботи з учнівським самоврядуванням» Заступник директора з ВР
6 Засідання школи малодосвідченого вчителя: • самоосвіта вчителів — молодих спеціалістів; • поєднання традиційних і нетрадиційних форм ор­ганізації навчально-виховного процесу 4-й тиждень Заступник директора з НВР
7 Методична нарада з учителями, досвід яких вивча­ється 2-й тиждень Заступники директора
8 Семінар-практикум для наставників 3-й тиждень Заступник директора з НВР
9 Складання атестаційних характеристик 4-й тиждень Голова АК І рівня
10 Педрада «Коло ідей» *Розвиток творчих здібностей школярів на уроках трудового навчання як педагогічна проблема сучасності. *Навчання і виховання як запорука успішного розвитку дитини. *Адаптація п’ятикласників в умовах переходу на нові Державні стандарти базової та повної середньої освіти 4-й тиждень Тизьо М.В. Тузяк Л.І. Солук Г.П. Цап О.І. Артемович О.Б. Іванишин Т.М.

Березень

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітки про виконання
1 Інструктивно-методична нарада: «Наявність взає­мозв'язку в ланцюгу: самоосвіта — якість викладан­ня — рівень знань, умінь і навичок» 1-й тиждень Заступник директора з НВР
2 Засідання методичної ради школи: • про підготовку матеріалів на виставку педагогіч­них технологій; • творчі звіти (окремих учителів, які атестують­ся «Роль творчої лабораторії вчителя в підвищенні ефективності уроку»; • про роботу вчителів гуманітарного циклу 2-й тиждень Голова методичної ради
3 Завершення вивчення системи роботи вчителів, які атестуються 2-й тиждень Голова атестаційної ко­місії
4 Засідання ШМО та ПК класних керівників 4-й тиждень Керівники МО
5 Засідання атестаційної комісії з аналізу результатів вивчення системи роботи атестованих учителів, за­твердження атестаційних характеристик 3-й тиждень Голова атестаційної ко­місії
6 Засідання школи малодосвідченого вчителя: «круглий стіл» (зустріч молодих працівників із вчителями-методистами, старшими вчителями з проблем підвищення ефективності уроку, оцінювання знань учнів) 4-й тиждень Заступник директора з НВР
7 Методичний тиждень учителів української мови та літератури, тиждень дитячої та юнацької книги. Випуск методичного бюлетеня 1 -й тиждень Граб Г.М. Пуківська О.О. Вахула М.Ф.

Квітень

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітки про виконання
1 Інструктивно-методична нарада вчителів: • слово вчителя в навчальному процесі • вивчення «Інструкції про державну підсумкову атестацію» 1-й тиждень Заступник директора з НВР
2 Проведення самодіагностики професійних умінь учителів за розробленою програмою (вивчення ре­ального стану компетентності педкадрів)
3 Засідання методичної ради школи: • про підсумки роботи над проблемною темою школи «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес щодо формування в школярів життєвих навичок здорового способу життя та родинне виховання на народних звичаях і традиціях» • робота з обдаров. учнями; • самоаналіз роботи за рік; • визначення напрямків роботи з педагогічними кадрами на 2017-2018н. р. 2-й тиждень Голова методичної ради
4 Семінар-практикум для класних керівників «Вивчен­ня особистості учня за допомогою сучасної діагнос­тики і тестування» 2-й тиждень Заступник директора з ВР
5 Тиждень педагогічної майстерності молодих учи­телів 2-й тиждень Заступник директора з НВР
6 Засідання школи малодосвідченого вчителя: • аналіз та обговорення відкритих уроків, які про­вели молоді спеціалісти; • критерії оцінювання діяльності вчителя на уроці; . самоаналіз уроку 4-й тиждень Заступник директора з НВР
7 Педагогічний консиліум учителів 4-х класів і тих, хто буде працювати в 5-х класах, з метою наступності навчально-виховного процесу (ознайомлення педа­гогів з навчальним планом, навчальними програма­ми, які використовуються в початковій школі; скла­дання плану відвідувань педагогами уроків та ви­ховних заходів у 4-х класах) 3-й тиждень
8 Методичний тиждень учителів фізики, основ християнської етики. Випуск методичного бюлетеня 4-й тиждень Кріль О.І. Помірча М.В.

Травень

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Інструктивно-настановчі заняття з учителями - пред-метниками. Інструкція про закінчення навчального року 1 -й тиждень
2 Засідання психолого-педагогічного семінару «Педа­гогічна творчість. Психогігієна спілкування» . 2-й тиждень Керівник семінару
3 Спільне засідання керівників ШМО і міжшкільних ПК методичного центру при Івано-Франківському окрузі «Про підсумки роботи за 2017-2018 н.р." 2-й тиждень Заступники директора
4 Анкетування вчителів з метою вивчення запитів що­до поліпшення навчально-виховного процесу в 2018-2019 н. р. 1-й тиждень Заступники директора з НВР
5 Звіт наставників (результати виконання індивідуаль­них планів) 3-й тиждень Заступник директора з НВР
6 Засідання школи малодосвідченого вчителя: • діагностування роботи молодих спеціалістів; • підбиття підсумків роботи за рік 4-й тиждень Заступник директора з НВР
7 Завершення вивчення досвіду роботи вчителів (Дібрані матеріали оформити в шкільному МК) 4-й тиждень Голова методичної ради
8 Педрада «Круглий стіл» .*Допуск до ДПА учнів 4-их класів. *Виконання вчителями-предметниками та вчителями початкових класів навчальних планів та програм: * Допуск до державної підсумкової атестації учнів 9,11 класів. *Про випуск та переведення учнів. *Літнє оздоровлення учнів 3-й тиждень Солук Г.П. Тизьо М.В. Тузяк Л.І.
9 Науково-практична конференція «Формування в учнів знань, умінь і навичок» 1-й тиждень Заступники директора
10 Методичний тиждень вчителів хімії, природознавства. Випуск методичного бюлетеня 4-й тиждень Коцюх М.С.
Кiлькiсть переглядiв: 423

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.