Затверджую:

Начальнику відділу освіти,

Яворівської райдержадміністрації

___________ Михайло Дорош

30 cерпня 2017

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Вороцівського навчально-виховного

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. –

дошкільний навчальний заклад»

Яворівського району Львівської області

на 2017-2018 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні Ради Вороцівського НВК

«ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»

Протокол № __ від ________ 2017

голова Ради НВК:

_____________ Тетяна Іванишин

на засіданні педагогічної ради

Вороцівського НВК

«ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»

Протокол № 1 від 30.08.2017

Голова педагогічної ради:

_____________ Марія Тизьо

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану Вороцівського НВК

«ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» на 2017-2018 навчальний рік

У Вороцівському навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» станом на 01 вересня 2017 року навчається 256 дітей в 14 класах. В початкових класах навчається 121 учнів, в 5-9 класах 108 учнів, в 10-11 класах - 27 учнів. Робочий навчальний план НВК на 2017 -2018 навчальний рік складено на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, з метою впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти, на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 11 –ти річної школи:

- для 1, 2, 3, 4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, за п΄ятиденкою, з українськоюмовою навчання, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 року № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460.

Школа ІІ ступеня працює за п΄ятиденкою і Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання:

- для 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (із змінами).

- Школа ІІІ ступеня працює за п΄ятиденкою і Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 року № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657.

- Типові навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов΄язкову для всіх ЗНЗ, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантною складової.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів враховано санітарно-гігієнічні норми та нормативну (скорочену) тривалість уроків:

· у 1-ому класі – 35 хв.;

· у 2-4 класах – 40 хв.;

· у 5-11 класах – 45 хв.

Інваріантна складова Типового навчального плану основної школи забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту. Учні 5,6,7,8,9 класів ознайомляться з курсом «Інформатика», який дасть їм базові поняття інформатики, навички практичної роботи з операційною системою Windows, прикладними програмами, текстовими та графічними редакторами. Вивчаючи цей курс, учні оволодіють основними навичками з компютером, розвиватимуть творчі здібності та логічне мислення, виконуючи різноманітні творчі завдання як у процесі роботи з навчально-розвивальними програмами, так і на теоретичній частині уроку.

3

З метою успішної реалізації Державного стандрату базової середньої освіти, на основі проведених анкетувань, тестувань учнів та батьків, учні 5, 6, 7,8, 9 класів вивчатимуть другу іноземну мову – німецьку.

Години варіативної складової Типових навчальних планів використано на:

збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової:

· українська мова 1 клас – 1 година;

· захист Вітчизни 10, 11 класи – по 1годині;

· англійська мова 5, 7 класи – по 1 годині;

· художня культура 10,11 класи – 0,5 годин;

· хімія 10 клас – 1 година;

· учні 1-11 класів, зважаючи на важливість духовного розвитку школярів, рівень їх культури, знання традицій та звичаїв рідного краю вивчатимуть курс «Основи християнської етики» (лист МОН України № 8/1-2 від 29.06.2006 року, яким рекомендовано використання даних програм):

- 1- 4 класи – по 1 годині;

- 5,6,8, 9 класи – по 0,5 години;

- 7,10 класи – по 1 годині

з метою особистісного зростання, активізації пошуку сенсу життя та свідомого вибору професіїї учні 8-го класу проходять курс «Людина і світ професій» - 1 година (академія педагогічних наук України, інститут проблем виховання АПН України, 2007 рік).

Курс за вибором:

психологія 10,11 класи – по 1 годині.

Факультатив з основ здоров′я «Захисти себе від ВІЛ» 10 клас – 1 година.

Індивідуальні та групові заняття:

* українська мова (граматика, читання) 2, 3 класи – по 1 годині;

* математика 2,3,4 класи - по 1 годині;

* українська мова 6,8,9,10,11 класи – по 1 годині;

* математика 5,6,7,8,11 класи – по 1 годині;

* англійська мова 2,10,11 класи – по 1 годині;

Предмети та курси за вибором визначаються у межах гранично допустимого навчального навантаження з врахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення школи. Допризовна та медико-санітарна підготовка учнів здійснюється за удосконаленими програмами у 10,11 класах.

Типові навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення предметів

на одному із трьох рівнів. Наш навчальний заклад працює на академічному рівні за універсальним профілем, де навчальні предмети не є профільними, а є базовими.

Такий розподіл варіативної частини забезпечує не лише вузьку спеціалізацію змісту навчального процесу, а й доповнює та реалізує основне завдання Державного стандарту початкової, основної та повної середньої освіти.

Навчальні уроки в школі розпочинаються о 9.00 годині. У понеділок заняття у школі розпочинаються проведенням загальношкільної інформаційно-

4

просвітницької лінійки о 8.30 год та у четвер – година класного керівника – о 8.30 год.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017-2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань – і закінчується 1 липня.

Навчальні заняття організовано за семестровою системою:

І семестр з 01.09 по 29.12.2017

канікули осінні з 30.10 по 03.11.2017

канікули зимові з 02.01 по 19.01.2018

ІІ семестр з 22.01 по 25.05.2018

Весняно-Великодні з 02.04 по 10.04.2018

Відповідно до рішення педагогічної ради №1 від 30.08.2017 року навчальні екскурсії та навчальну практику у 1-4, 5-8 і 10 класах відмінено.

Документи видаватимуться про закінчення базової середньої освіти, про закінчення повної середньої освіти згідно рекомендацій управління освіти Яворівської РДА та наказу директора навчального закладу.

Мережа класів на 2017 – 2018 навчальний рік

№ з/п Клас Кількість класів Кількість учнів З них дівчат Навчається індивідуально К-сть дітей, що потребу-ють корекції
1. 1 2 32 15
2. 2 1 23 11
3. 3 2 32 16
4. 4 2 34 14
Всього: 1-4 7 121 56
5. 5 1 24 14
6. 6 1 24 12 1
7. 7 1 27 13
8. 8 1 18 10
9. 9 1 15 8
Всього: 5-9 5 108 57 1 1
10. 10 1 10 7 1
11. 11 1 17 8 1
Всього:10-11 2 27 15 2
Всього: 1-11 14 256 128 2 1

Дошкільна група – 20 дітей.

5

( Початкова школа)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1 а 2 а 3 а 4 а
Інваріантна частина
Мови і літератури Українська мова 7+1 7 7 7
(мовний і літературний компонент) Іноземна мова 1 2 2 2
Математика Математика 4 4 4 4
Природознавство Природознавство Я у світі 2 2 2 1 2 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров΄я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Всього 19+3 20+3 21+3 21+3
Варіативна частина
Додатковий час на вивчення предметів інваріантної частини
Курси за вибором
Основи християнської етики 1 1 1 1
Індивідуальні та групові заняття
Математика 1 1
Англійська мова 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
20 22 23 23
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових
23 25 26 26

6

( Початкова школа)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
1 б 2 б 3 б 4 б
Інваріантна частина
Мови і літератури Українська мова 7+1 7 7
(мовний і літературний компонент) Іноземна мова 1 2 2
Математика Математика 4 4 4
Природознавство Природознавство Я у світі 2 2 1 2 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров΄я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Всього 19+3 21+3 21+3
Варіативна частина
Додатковий час на вивчення предметів інваріантної частини
Курси за вибором
Основи християнської етики 1 1 1
Індивідуальні та групові заняття
Українська мова 1
Математика 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
20 23 23
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових
23 26 26

7

(Курс основної школи)

Основні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
5 6 7 8 9
Обов΄язкові предмети Інваріантна частина
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5+1 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3+1 2+1 2+1 2 2+0,5
Іноземна мова (німецька) 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Правознавство - - - - 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознав-ство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров'я і фіз. культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 26,5 +3 29,5 +3 30+3 29,5+3 31,5+3
Варіативна частина
Предмети та курси за вибором
1 Основи християнської етики 0,5 0,5 1 0,5 0,5
3 Людина і світ професій 1
Гранично допустиме навантаження на одного учня
28 31 32 33 33
Індивідуальні та групові заняття
1 Математика 1 1 1 1
3 Українська мова 1 1
Разом 1,5 1,5 2 3,5 1,5
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових
28+3 31+3 32+ 3 33 +3 33+3

8

(Курс старшої школи) Універсальний профіль

№ з/п Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
10 клас 11 клас
Інваріантна частина
1 Українська мова 2 2
2 Українська література 2 2
3 Іноземна мова (англійська) 3,5 3,5
4 Зарубіжна література 2 2
5 Історія України 1,5 1,5
6 Всесвітня історія 1 1
7 Правознавство 1 1
8 Людина і світ - 0,5
9 Художня культура 0,5 0,5
10 Алгебра 2 3
11 Геометрія 2 2
12 Астрономія - 0,5
13 Біологія 1,5 1,5
14 Географія 1,5 -
15 Фізика 3 3
16 Хімія 1+1 2
17 Екологія - 0,5
18 Технології (трудове навчання) 1 1
19 Інформатика 1 2
20 Фізична культура 2 2
21 Захист Вітчизни 1,5 1,5
Разом 31 33
Варіативна частина
Предмети та курси за вибором
1 Психологія 1 1
2 Основи християнської етики 1
3 Креслення 1
Факультатив
«Захисти себе від ВІЛ» 1
Додатковий час на вивчення предметів інваріантної частини
1 Художня культура 0,5 0,5
2 Захист Вітчизни 0,5 0,5
Гранично допустиме навантаження на одного учня
33 33
Індивідуальні та групові заняття
1 Українська мова 1 1
2 Англійська 1 1
3 Математика 1
Всього 8 5
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових
38 38

9

На основі наказів та інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України з питань позашкільної освіти та виховної роботи, методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році, на виконання Виховної програми, проведених анкетувань, тестувань учнів та батьків, при закладі створено такі гуртки: «Вокальний» 16 учнів - 4 години (керівник Харович Т.І.); «Народні умільці» 15 учнів - 2 години (керівник Берещак Т.Ф.); «Народні умільці» 15 учнів - 1 година (керівник Помірча М.В.); «Школа безпеки» 15 учнів – 3 години (керівник Гальчук Т.Б.); «Школа безпеки» 15 учнів – 4 години (керівник Ковалик В.І.) «Джерельце» 16 учнів - 2 години (керівник Чабан М.М.); «Клуб юних миротворців» 16 учнів - 2 години (кер. Боровець Г.В.).

Заступник директора

з навчально-виховної роботи ________ Галина Солук

Кiлькiсть переглядiв: 1170

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.