FacebookПідписатися на RSS

Відомості про шкільного бібліотекаря

Вороцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

2017 -2018 н.р.

Повна назва ЗНЗ Адреса ЗНЗ Номер телефону моб. Прізвище, ім’я по батькові бібліотекаря, дата та рік народження Фах за освітою; заклад, де навчався Стаж роботи в б-ці Дата останньої атестації як бібліотекаряРік проходження курсів
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Вороцівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Вул.Миру 10а, с.Вороців Яворівського району 0671408261 Вахула Марія Федорівна 09.04.1957 Філолог. Викладач української мови і літератури 13 2015 р. 2014 р.

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради

Вороцівського НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ”

14.02.2018 року

Голова педради- М.Тизьо

Секретар -М.Вахула

Присутні -27 вчителів

Відсутні: Харович Т.І., Ковалик В.І., Мурин М.М.

Порядок денний :

Про вибір і замовлення підручників для 5 класу.

Слухали: Г. Солук

Заступник директора НВК з навчально-виховної роботи довела до відома членів педради Лист МОН України від 06.02.2018 №1/9-79, додаток №1 “Інструктивно-методичні рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти” та додаток №2. Уточнила, що вся робота щодо замовлення проводиться поетапно:

-з 05 по 11 лютого 2018 року педагогічні працівники ознайомлювалися з електронними версіями оригіналів-макетів доопрацьованих відповідно до

чинних навчальних програм підручників для 5 класу;

-з 12 по 13 лютого 2018 року вчителі із переліку підручників здійснювали безпосередній вибір проектів підручників з кожної назви, який схвалюється на засіданні педагогічної ради;

-з 14 по 15 лютого 2018 року заклади загальної середньої освіти оформили у паперовому вигляді та засвідчили підписом керівника результати вибору-замовлення проектів підручників протягом двох днів та оприлюднили на сайті ЗЗСО;

-з 16 по17 лютого 2018 року кожен ЗЗСО передає результати вибору-замовлення на папері та в електронному вигляді до органу управління освітою, якому він підпорядкований.

Органи управління освітою не мають права змінювати замовлення закладів загальної середньої освіти.

Заступник директора повідомила, що всі педагоги ознайомлені з даним Листом МОН України та його двома додатками. Кожен вчитель, який буде вести уроки у 5 класі, зробив свій вибір.

Виступили вчителі, які ведуть уроки в 5 класі та ті, які будуть вести їх у наступному році. Кожен висловив свою думку щодо підручника, який обрав, також вказав на його переваги серед інших.

Вирішили:

Детально опрацювавши Лист МОН України від 06.02.2018 №1/9-79 та додаток №1 “Інструктивно-методичні рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти” а також додаток №2, вибрати такі підручники :

  • українська мова (автори: Заболотний О. В., Заболотний В.В.) ;
  • українська література (автор Коваленко Л.Т.);
  • англійська мова (автор Карп юк О. Д.);
  • німецька мова (автори Сидоренко М.М., Палій О.А.);
  • зарубіжна література (автори Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М. О., Кобзар О.І.);
  • математика (автори Тарасенкова Н.А., Багатирьова І.,Бочко О.П.,Коломієць О.М., Сердюк З.О.);
  • природознавство (автори Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І.);
  • основи здоров'я (автори Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.)

2 Зобов'язати завідувачку бібліотекою Вахулу М.Ф. оформити замовлення

підручників в електронному вигляді та на папері. Передати даний документ у відділ освіти Яворівської РДА

(До 17 лютого 2018 року)

Голова педради М.Тизьо

Секретар М.Вахула


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Вроцівського

НВК “ЗОШ I-III ст.-ДНЗ”

_____________М.Тизьо

29.08.2017

РІЧНИЙ ПЛАН

РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

Вороцівського НВК “ЗОШ I-III ст.-ДНЗ”

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Завідувачка бібліотекою Вороцівського НВК “ЗОШ I-III ст.-ДНЗ”

Вахула Марія Федорівна

Аналіз роботи шкільної бібліотеки

за 2016-2017 навчальний рік

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи , який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.

У 2016-2017 навчальному році робота бібліотеки була побудована згідно Закону України «Про бібліотечну справу» від 27.01.1995 №32/95 ВР, наказу МОН України від 14.05.1999 р. № 139 «Про затвердження Положення про бібліотеки ЗНЗ», постанов Кабінету Міністрів України, відповідних наказів Департаменту освіти Львівської обладміністрації, департаменту освіти і науки Львівскої міської ради, територіального відділу освіти Яворівського району.

Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану. Вона спрямована на національне, громадське, трудове, естетичне виховання; виховання культури читання учнів, поповнення і збереження книжкових фондів; керівництво позакласним читанням. Робота бібліотеки у 2016-2017 навчальному році спиралася на вирішення завдань по інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти.

Завідуюча бібліотекою Вахула М.Ф на протязі року:

× здійснювала системну, цілеспрямовану допомогу школярам в успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку їх творчого мислення, пізнавальних інтересів і здібностей з використанням бібліотечного ресурсу;

× надавала інформаційну підтримку педагогічним працівникам у підвищенні методичної культури та педагогічної майстерності, допомогу в діяльності вчителів й учнів в освітніх проектах;

× формувала в учнів навички незалежного користувача бібліотеки, навчала користуватися книгою й іншими носіями інформації, пошуку, відбору й критичній оцінці інформації; можливості найбільш повного й швидкого доступу до документів. Надавала методичні консультаційні допомоги педагогам,учням та батькам в одержанні інформації.

Використовувала різні форми проведення масових заходів.

Саме тому бібліотека школи стала інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів.

Протягом 2015-2016 навчального року бібліотекар школи продовжувала формування бібліотечного фонду, який відповідав би за змістом освітнім, виховним та інформаційним потребам, а також забезпечував бібліотечне обслуговування учнів та вчителв.

Бібліотека продовжуватиме свою діяльність над проблемою школи “Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес щодо виховання в школярів життєвих навичок здорового способу життя та родинне виховання на народних звичаях та традиціях”

Основні показники роботи шкільної бібліотеки.

Уся робота шкільної бібліотеки спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов`язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

Таким чином, зміст роботи бібліотеки був спрямований на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

Основні функції бібліотеки:

- освітня;

- інформаційна;

- культурна.

В основу роботи бібліотеки покладені такі документи:

- Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу (1995)

- Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти і науки України.

-Закон "Про загальну середню освіту"

Основні показники роботи :

Загальний фонд бібліотеки складає –5208пр.

Фонд підручників – 3120пр.

За звітній період поступило підручників –340пр.

Читачів – 270 осіб. З них-230 учнів,30 вчителів та 10працівників школи

Видача підручників складає3000екземплярів.Книговидча художньої та галузевої літертури становитиме 32800 примірників .Річна відвідуваність одного користувча-40; денна відвідуваність абонента-20, читального залу- 5

Основні завдання і напрями роботи бібліотеки

у 2017-2018 навчальному році

Невід’ємною складовою науково-освітянського та інформаційного простору є бібліотеки, які накопичують, зберігають і поширюють знання, що зафіксовані у друкованих та інших носіях інформації. Саме бібліотека є найважливішою творчою лабораторією, саме від її ресурсів і послуг залежить якість та зміст навчально-виховної роботи. Книга – це скарб, мудрість і досвід, ретельна праця, творча думка і презентація ідей.

Сьогодні основними завданнями шкільної бібліотеки Вороцівського НВКє:

1. Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій.

2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.

3. Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу

4. Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навичок читання літератури.

5. Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.

6. Систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового фонду, основу якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів; розширення книжкового фонду засобами проведення доброчинних акцій «Подаруй бібліотеці книгу».

7Якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і копітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки: формування в дітей стійкої потреби в книзі.Популяризація книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження, програмних творів, творів письменників Львівщини, рекомендаційних списків літератури та іншої інформації.

Підвищення авторитету шкільного бібліотекаря, збільшення ролі його праці в навчально-виховному процесі школи.

І. Робота з читачами

Залучення учнів до читання та роботи у бібліотеці

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1. Перереєстрація та запис нових читачів. Вересень, жовтень Бібліотекар
2. Обслуговування учнів, вчителів, батьків. Постійно Бібліотекар
3. Екскурсії до шкільної бібліотеки першокласників. Жовтень Бібліотекар
4. Проводити бесіди про правила користування бібліотекою. Протягом року Бібліотекар
5. Проводити роботу з ліквідації заборгованості читачів. Постійно Бібліотекар
6. Робота з формулярами читачів. Захист читацьких формулярів. Постійно Бібліотекар
7. Виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. За планом Бібліотекар вчителі

Індивідуальна робота з читачами

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1. Проводити індивідуальне консультування читачів при виборі книги: · рекомендаційні бесіди; · бесіди про прочитане; · реклама книги; · консультації біля книжкових виставок. Постійно Бібліотекар
2. Аналіз читацьких формулярів: «Що читаємо? Як читаємо?» Лютий Бібліотекар
3. Проводити бібліографічні індивідуальні консультації: · рекомендаційні списки літератури; · бібліографічні огляди літератури; · тематичні бесіди з визначеної теми. Жовтень, листопад, грудень Бібліотекар

Обслуговування читачів

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1. Організація інформаційної діяльності по спрямуванню національного самоусвідомлення і духовного становлення учнів – користувачів бібліотеки . Протягом року Вахула М.Ф.
2. Залучення нових читачів: · екскурсії до бібліотеки; · пояснення учням правил користування бібліотекою; · ознайомлення з книжковими виставками, які розкривають фонд бібліотеки. Вересень Постійно Протягом року Вахула М.Ф.
3. Обслуговування читачів протягом року. Систематично Бібліотекар
4. Налагодити індивідуальну роботу з читачами: · тематичні папки за інтересами; · списки рекомендованої літератури; · рекомендаційні бесіди, бесіди про прочитане;; · робота з формулярами читачів, захист читацьких формулярів; · виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів ( за планом). Протягом року За планом Актив бібліотеки,. Вахула М.Ф. Бібліотекар, Вчителі початкових класів
5. Оформлення інформаційних і книжкових виставок і викладок. Систематично Вахула М.Ф.

ІІ. Організація книжкових фондів

Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1. Ведення індивідуального, сумарного обліку бібліотечного фонду. Протягом року Вахула М.Ф.
.2 Оформлення документації на нові надходження та систематична звірка її з бухгалтерією. 1 раз у квартал .Вахула М.Ф
.3 Ведення чіткого обліку виданих підручників по класах. Протягом року Вахула М.Ф.
5. Робота з фондом: рознесення книг по стелажах Протягом року Вахула М.Ф.
6. Вилучення з фондів: · застарілих видань; · загублених читачами книг; · з інших причин (складання актів, вивіз макулатури, здача актів до бухгалтерії; робота із сумарними та інвентарними книгами). Протягом року Вахула М.Ф.
7. Комплектування книжкового фонду. Протягом року .Вахула М.Ф.
8. Робота з фондом підручників: · організація видачі підручників; · організація здачі підручників; · оформлення нових надходжень; Вересень Травень Протягом року Вахула М.Ф..
9. Створити у кожному класі пости бережливих по збереженню книги, регулярно освітлювати роботу посту бережливих. Вересень Класні керівники
10. Заходи по збереженню фонду: · рейди перевірки стану підручників; · робота Книжкової лікарні (на уроках трудового виховання у 1-4 класах). І раз на семестр Протягом року Актив Бібліотеки Класні керівники
11. Ведення всіх операцій з обліку бібліотечного фонду підручників. Протягом року Вахула М.Ф..

Робота з підручниками

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1 Своєчасно (до 01.09) забезпечити учнів підручниками, які є у наявності. Вересень Бібліотекар
2 Вивчати стан забезпеченості учнів підручниками з урахуванням особистих підручників. Вересень Жовтень Бібліотекар
3 Продовжувати комплектувати фонд шкільних підручників. Систематично вести реєстраційні картотеки руху підручників Протягом року Бібліотекар
4 Провести списання підручників загублених читачами та застарілих. Жовтень - грудень Бібліотекар
6 Проведення бібліотечних уроків (за планом). Протягом року Класні керівники, Бібліотекар
7 Провести повну інвентаризацію фонду підручників, розстановку їх по класах, найменуваннях, роках видання. Вересень, Квітень-травень Бібліотекар

III. Діяльність шкільної бібліотеки, яка сприяє гуманітаризації навчально-виховного процесу і духовного становлення учня

Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів спільно з педагогічним колективом

№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Продовжити надання допомоги вчителям-предметникам у роботі з обдарованими дітьми (добір літератури, підручників, довідкового матеріалу). впродовж року Бібліотекар
2. До 25-ї річниці від дня проголошення незалежності України: книжкова виставка „Україна – 25 років незалежності” 24.08.2017 Бібліотекар
3. День Державного прапора .Виставка літератури. 23.08.2017 Бібліотекар
4 Допомогти вчителям у підборі матеріалів до першого уроку “Сторінками незалежності України” 30.08.2017 Бібліотекар
5. День знань .Допомога у підборі матеріалів та художніх творів до урочистої лінійки. 01.09.2017 Бібліотекар.
6 День народження В.О.Сухомлинського (1918-1970) – видатного українського педагога-гуманіста, мислителя, дитячого письменника Створити виставку матеріалів. Провести бібліотечні уроки про В.О. Сухомлинського в 7 та 8 класах 28.09.2017 Бібліотекар Учителі української мови та літератури
7. 150 років від дня народження М.С.Грушевського (1866-1934) – видатного українського історика, письменника, соціолога Створити виставку книжок та матеріалів 29.09.2017 Бібліотекар Учителі історії
8. Всеукраїнський день бібліотек. Екскурсії, бесіди в бібліотеці про користь читання, про історію створення бібліотек 30.09.2017 2,3,4 класи Бібліотекар Класні керівники
9 Створити інформаційно-бібліографічний супровід відзначення свята Покрови-Дня Українського козацтва 06.10-13.10.2017 Завідувачка бібліотекою
10 Забезпечити інформаційно-бібліографічний супровід конкурсу патріотичної пісні та вірша”За Україну! За її волю” 11.10.2017 Завідувачка бібліотекою.Класні керівники.Тузяк Л.І
11 Взяти участь у зональному дитячо-юнацькому фестивалі”Сурми звитяги” 06.10.2017 Вахула М.Ф. Тузяк Л. І.
12. 135 років від Дня народження І.А.Кочерги (1881-1952) – українського драматурга, театрального і літературного критика.Коротко розповісти про письменника учням 10 класу та ознайомити з найвизначнішими творами 06.10.2017 Бібліотекар Учителі української мови та літератури
13 День українського козацтва. День захисника України.Створити виставку книжок 14.10.2017 Бібліотекар Вчителі історії
14 Допомогти вчителям у підборі матеріалів до святкування Дня української писемності та мови 17.10.2017-19.10.2017 Бібліотекар
15 День української писемності та мови. День преподобного Нестора Літописця .Створити виставки книжок 09.11.2017 Бібліотекар Учителі української мови та літератури
16 Створити інформаційний супровід відзначення Дня пам”яті жертв голодоморів 15.11.2017-17.11.2017 Бібліотекар
17. Участь у ток-шоу «Сучасне телебачення-за і проти» 21.11.2017 Бібліотекар Іванишин Т.М.
18 Участь у загальношкільному заході»День пам яті жертв голодомору та політичних репресій» 22.11.2017 Вахула М. Ф. Гевель Г. В.
19 Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Створити виставку книжок «Коли зі СНІДом буде покінчено?» 01.12.2017 Вахула М.Ф. Тузяк. Л.І.
20 День Збройних Сил України. Створити викладку книжок та матеріалів 06.12.2017 Бібліотекар
21 Міжнародний день прав людини. Створити виставку книжок”Держава та право-історичні надбання людства” 10.12.2017 Бібліотекар Вчителі правознавства
22. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильскій АЕС. 14.12.2017 Бібліотекар
23 День Соборності(День Злуки) Виставка книжок “Україна-єдина країна” 22.01.2018 Бібліотекар Учителі історії
24 День пам'яті героїв Крут .Провести бібліотечний урок у 9 класі “Ми не забудемо України втрачених дітей» 29.01.2018 Бібліотекар Учителі історії
25. Підбиття підсумків збереження підручників за І семестр. Виставка підручників, стіннівка Січень Бібліотекар Бібліотечний актив
26. 205 років від дня народження Є.П.Гребінки (1812-1848) – українського поета, прозаїка. Виствка поезій та цікавих матеріалів 02.02.2018 Бібліотекар Учителі української мови та літератури
27. 205 років від дня народження Чарльза Діккенса (1812-1870) – англійського письменника-реаліста 07.02.2018 Бібліотекар Учителізарубіжної літератури
28. Забезпечити інформаційний супрвід відзначення Дня Героїв Небесної Сотні “Вони прилетять, щоб захистити нас...” 05,02.2018 Бібліотекар Вчителі історії
29. День Героїв Небесної Сотні. Виставка книжок та фотографій 20.02.2018 Бібліотекар Учителі історії
30. Міжнародний день рідної мови.»Мова мамина свята» Створити виставку книжок. 21.02.2018 Бібліотекар Учителі української мови
31. 215 років від дня народження Віктора Гюго (1802-1885) – французького письменника-романіста 26.02.2018 Бібліотекар Учителі зарубіжної літератури
32 Допмогти у підготовці та взяти участь у святі до Дня нардження Т.Г.Шевченка та конкурсі поезій Кобзаря 02.03.2018 Бібліотекар Учителі української мови та літератури
33 190 років від дня народження Л.І.Глібова (1827-1893) – українського байкаря 05.03.2018 Бібліотекар Учителі української мови та літератури 32
34 Міжнародний жіночий день Народився Т.Г.Шевченко (1814-1861) Створити виставку книжок 08.03.2018 Бібліотекар Бібліотечний актив Учителі-філологи
35. Всесвітній день Землі. Провести бібліотечний урок “Твій дім-Земля” у 6 класі.Створити виствку матеріалів та ілюстрацій 20.03.2018 Бібліотекар
36. Міжнародний день дитячої книги.Тиждень дитячого читання Огляди дитячої літератури. Виставки, бесіди 20.03.2018- 26.03.2018 Бібліотекар Бібліотечний актив.Вчителі
37. Всесвітній день здоров'я. Книжкові виставки, бесіди 07.04.2018 Бібліотекар
38. Всесвітній день авіації і космонавтики 12.04.2018 Бібліотекар Вчителі фізики
39. Підготувати гру-інсценізацію»Усвіті Казок» 23.04.2018 Бібліотекар
40. 110 років від дня народження М.П.Трублаїні (1907-1941) – українського письменника. Огляд творів. 25.04.2018 Бібліотекар Учителі української мови та літератури
41. Міжнародний день пам’ятіЧорнобильської трагедії (1986). Викладка книжок та матеріалів 26.04.2018 Бібліотекар Бібліотечний актив
42. День пам’яті та примирення 08.05.2018 Бібліотекар
43 День Перемоги. Виставка книжок.Бесіди з читачами. 09.05.2018 Бібліотекар Учителі історії
44. День матері. Конкурс на кращу поезію про матір. Виствка книжок та матеріалів 14.05.2018 Бібліотекар Вчителі-філологи
46. 95 років від дня народження А.А.Дімарова (1922) – українського письменника 17.05.2018 Бібліотекар Учителі української мови та літератури
47. Допомогти у підборі матеріалів та підготовці Свята останнього дзвоника”Прощай, рідна школо” 19..05.2018 Бібліотекар Учителі української мови та літератури
48. День слов'янської писемності і культури. День Кирила та Мефодія, вчителів слов'янських 24.05.2018 Бібліотекар
49. Підсумки збереження навчальної книги за ІІ семестр Травень Бібліотекар Бібліотечний актив
50 День захисту дітей.Провести святковий ранок з учнями4-5 класів 01.06.2018 Бібліотекар Класні керівники 5,6 класів

ІV. Робота з активом бібліотеки

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1 Вибрати актив бібліотеки. Вересень жовтень Вахула М.Ф.
2 Проводити в бібліотеці засідання активу з питання роботи з книгою. Щоквартально Вахула М.Ф.
3 Проводити рейди перевірки підручників з метою формування дбайливого ставлення до навчальної книги. 1 раз на семестр Актив бібліотеки Вахула М.Ф.
4 Залучити актив до роботи: Ø з ремонту книг; Ø щодо роботи з боржниками; Ø щодо збереження навчальної літератури у класах; Ø з обробки літератури, яка надійшла до бібліотеки; Ø щодо залучення учнів до читання. Протягом року Актив бібліотеки Вахула М.Ф.
8. Заходи по збереженню фонду підручників: · рейди перевірки стану підручників; · оформлення екрану «Збереження підручників». 1 раз на семестр Актив бібліотеки. Завідувачка бібліотекою
9. Участь у святах: · до Дня бібліотек; · Тиждень дитячого читання · Посвята першокласників у читачі. Вересень Березень Жовтень Актив бібліотеки, Бібліотекар, Класні керівники

VІ. Робота з педагогічним колективом

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1. Оформлення книжкових виставок до педрад. Протягом року Бібліотекар
2. Інформаційне забезпечення проведення педагогічних рад: -підготовка анотованих списків літератури до педрад. Постійно Бібліотекар
3. Брати участь у педрадах, семінарах. Протягом року Бібліотекар
4. Індивідуальне інформування вчителів, що атестуються. Постійно Бібліотекар
5. Брати участь у підготовці та проведенні предметних тижнів. Постійно Бібліотекар
6. Постійно допомагати у виборі літератури педколективу школи при проведенні масових заходів. Протягом року Вахула М.Ф.
7. Допомога класним керівникам початкових класів книжковими добірками щодо організації уроків позакласного читання. Протягом року Вахула М.Ф.

VІІ. Робота з батьками

Шкільна бібліотека допомагає батькам у вихованні в учнів любові до книги та культури читання. А батьки в свою чергу, надають допомогу у збереженні шкільних підручників.

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1 Створення у бібліотеці тематичної папки «Сім’я і школа - дві могутні сили виховання». Вересень Вахула М.Ф.
2 Проводити консультації з батьками по ремонту книг та збереженню навчальної літератури . Протягом року Вахула М.Ф.
3 Вести пропаганду літератури для батьків з виховання дітей. Протягом року Вахула М.Ф.
4 Продовжувати поповнювати папку для батьків «Читання і бібліотека у житті вашої дитини». Протягом року Вахула М.Ф.
5 Провести анкетування учнів щодо їх інтересів у читанні (5 кл.) Січень-лютий Вахула М.Ф.
6 Оформити книжкову викладку нових книг для вчителів, батьків та учнів (до дня бібліотек). 30 вересня Вахула М.Ф.

VІІІ. Підвищення кваліфікації.

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1 Знайомитися з новими надходженнями, періодикою. Протягом року Вахула М.Ф.
2 Передплатити журнал « Шкільний бібліотекар» та газету”Журавлик” Протягом року Вахула М.Ф.
3 Брати активну участь у роботі районного методоб’єднання шкільних бібліотекарів. За планом Вахула М.Ф.
4 Підвищувати і вдосконалювати професійний рівень у міських бібліотеках. Протягом року Вахула М.Ф.
5 Спілкуватися з шкільними бібліотекарями району, ділитися своїм та переймати їх досвід . Протягом року Вахула М.Ф.

Кiлькiсть переглядiв: 1492

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.